תזונה


"יהיו מזונותיך תרופותיך ותרופותיך מזונותיך" אמר היפוקרטס, כ- 400 שנים לפני הספירה.
גם הרמב"ם חשב כך, וגם ברפואה הסינית התזונה היא כלי חשוב ומשמעותי בטיפול, בוודאי שבמניעת מחלות.

על קצה המזלג ניתן לומר, שהגישה הסינית היא שאין תזונה מסוימת שמתאימה לכולם.
יש להתאים את התזונה למטופל, כך שתחזק ותתמוך בחולשותיו מצד אחד, ותאפשר שחרור והתמרה של העודפים מצד שני.